Deze website is bedoeld om informatie te verzamelen over nieuwe drugs, ook wel nieuwe psychoactieve stoffen of research chemicals genoemd. We willen van gebruikers zelf weten wat de effecten van deze nieuwe stoffen zijn. Het gaat om middelen die door jezelf, of door een vriend of vriendin, al eens zijn gebruikt, en om welke effecten er toen optraden. We zijn geïnteresseerd in zowel gewenste als ongewenste effecten. Wanneer je de stof al eens via het DIMS hebt laten testen dan zouden we ook graag het codenummer weten (plus de plaats waar je hebt laten testen en wanneer). In een later stadium, wanneer we voldoende informatie hebben, zullen we deze ook op deze site plaatsen.


Definitie Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS):
Nieuwe psychoactieve stoffen worden vaak anders genoemd, zoals research chemicals, designer drugs of legal highs.

Onder NPS verstaan wij stoffen met een psychoactieve werking die onlangs zijn ontwikkeld, maar ook stoffen die al langer bestaan maar die pas recentelijk als drug op de consumenten-/ gebruikersmarkt worden aangeboden en/of gebruikt. Veel NPS imiteren de werking van bestaande illegale drugs als cocaïne, amfetamine, ecstasy of cannabis. Doordat de chemische structuur van deze nieuwe stoffen afwijkt van de middelen waarvan de effecten worden nagebootst, ontstaan feitelijk nieuwe stoffen en deze vallen nog niet onder de Opiumwet. Voorbeelden van in Nederland gebruikte NPS zijn: 3-MMC, 4-MEC en 6-APB (Benzo Fury). We kiezen voor een dynamische opvatting van het begrip NPS. Sommige stoffen kunnen aanvankelijk als NPS gezien worden, maar vallen daar later weer buiten indien bijvoorbeeld de wettelijke status van het middel wijzigt. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met mefedron, dat aanvankelijk onder de Geneesmiddelenwet viel, maar in 2012 op lijst l van de Opiumwet werd geplaatst, en met 4-FA, dat sinds mei 2017 eveneens aan lijst I van de Opiumwet is toegevoegd.

Let op: De stoffen 4-fluoramfetamine (4-FA/4-FMP), alfa-PVP, 251-NBOMe, 4-4'DMAR, 5-IT, AH-7921, MDPV, mefedron (4-MMC), methoxetamine (MXE) en MT-45 staan op lijst I van de Opiumwet. Deze stoffen vallen daarom niet meer onder de noemer NPS en worden niet meer door het Meldpunt Nieuwe Drugs in behandeling genomen!

'Klassieke' drugs als ecstasy, cocaine en speed worden eveneens geweigerd door het MND; het zijn immers geen NPS en bovendien mogen middelen die op lijst I van de Opiumwet staan, niet per post worden verstuurd.

Nieuwe psychoactieve stoffen kunnen ook worden ingeleverd bij de bestaande testservices die door heel Nederland zijn verspreid. Het testen via deze testservices is anoniem en meestal kosteloos. Voor een testservice bij jou in de buurt, kijk op http://www.drugs-test.nl. Op deze testlocaties kun je uiteraard ook terecht voor het laten testen van 'klassieke' drugs. 

Voor meer informatie over het Meldpunt Nieuwe Drugs: meldpuntnd[at]trimbos.nl

De informatie op deze website is samengesteld en wordt gebruikt door het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) van het Trimbos-instituut. Het DIMS, noch het Trimbos-instituut, is echter aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.