meldpunt nieuwe drugs

6-APB

6-(2-aminopropyl)benzofuraan (6-APB) 6-(2-Aminopropyl)benzofuraan (6-APB, Benzo Fury) wordt meestal als poeder gebruikt, maar is ook beschikbaar in tabletvorm. Over 6-APB wordt voor het eerst in 2010 op drugsforum.nl gediscussieerd. De discussies over 6-APB gaan veelal over de wijze van gebruik, de dosering, het testen/testuitslagen, verkoopaangelegenheden, de lange werkingsduur, wetgeving, de setting, en de effecten en risico's.

Dosering
Als 'juiste' dosering voor 6-APB-poeder wordt vaak 100-125 mg genoemd. Daarnaast wordt 6-APB ook in tabletvorm aangeboden.

Wijze van gebruik
De tablet wordt geslikt, het poeder kan worden geslikt maar wordt ook gesnoven. Wel geven sommige mensen aan, dat er bij snuiven een 'gore smaak ' achterblijft.

Werkingsduur
Bij orale inname treden de effecten na zo'n 30 minuten op; wanneer een piek is bereikt houden de volledige effecten nog zo'n vier tot zes uur aan. Daarna worden nog enkele uren na-effecten gevoeld. Ook kunnen de dag erop nog milde effecten ervaren worden. Setting 6-APB is een stimulerend middel met entactogene eigenschappen; daarom wordt het veel gebruikt voor of tijdens het uitgaan. Het middel wordt ook in thuissituaties gebruikt.

Beoogde effecten
Gebruikers noemen als gewenste effecten het MDMA-achtige gevoel, het energieke gevoel, het scherp en helder kunnen denken en communiceren en de lange werkingsduur. 6-APB maakt energiek, communicatief en veroorzaakt drang om te bewegen. Sommige forumleden geven aan de dag erna geen kater of brak gevoel (zoals bij ecstasy het geval kan zijn) te ervaren.

Ongewenste effecten
6-APB werkt lang na, waardoor veel gebruikers moeite hebben met in slaap komen, of helemaal niet kunnen slapen. De na-effecten houden lang aan en komen vaak in golfbewegingen. Bij orale inname duurt het lang voordat de effecten optreden. Sommige forumleden geven aan dat de optredende effecten van 6-APB sterk afhankelijk zijn van de persoon en de omgeving, meer dan bij andere vergelijkbare middelen.

Methoxetamine (MXE)

Een tweede stof waarover relatief veel gediscussieerd wordt is methoxetamine (mexxy, MXE, of MTX).
Methoxetamine wordt als wit poeder verkocht en wordt sinds 2010 op de Nederlandse drugsmarkt aangetroffen. Sinds oktober 2010 wordt er over dit middel op de drugsfora gediscussieerd, als eerste op drugsforum.nl. De discussies gaan meestal over de dosering, gebruikerservaringen, de setting waarin gebruikt wordt, over verkoopaangelegenheden, de wijze van gebruik, combigebruik, de prijs, algemene effecten en risico's, en de (lange) werkingsduur.MXE staat op lijst I van de Opiumwet; handel, productie en bezit van deze stof is verboden.

Dosering
Voor methoxetamine wordt vaak een orale dosering tussen de 30 en 60 mg genoemd als 'goede, effectieve' dosering.

Wijze van gebruik
Methoxetamine wordt vaak oraal ingenomen, in de vorm van een bommetje, capsule of opgelost in een drankje. In vergelijking met 4-fluoramfetamine is het snuiven van methoxetamine minder pijnlijk, het wordt daarom ook wel gesnoven waardoor men sneller dan bij slikken de effecten ervaart.

Werkingsduur
Bij oraal gebruik treden de effecten 15-30 minuten na inname op, daarna houden de belangrijkste effecten zo'n vier tot zes uur aan. De na-effecten houden vaak nog enkele uren tot een dag aan. Methoxetamine is een stuk potenter dan ketamine, waarmee het vaak wordt vergeleken.

Setting
Methoxetamine is een tripmiddel dat in werking lijkt op ketamine waarbij ook, zeker bij hogere doseringen, dissociatie optreedt. Om deze reden wordt methoxetamine voornamelijk in thuissituaties gebruikt. Enkele forumleden geven aan dat zij deze drug ook wel op technofeestjes gebruiken.

Gewenste effecten
De gewenste effecten van methoxetamine zijn de snelle en heftige ketamine-achtige werking van het middel, en de diepe dissociatie die wordt ervaren. Daarnaast krijgen forumleden een euforisch, warm, opiaatachtig gevoel dat als prettig wordt ervaren.

Ongewenste effecten
Als minder gewenste effecten worden genoemd de pijn in de blaas die kan optreden, de lange duur van de na-effecten, en het niet of moeilijk kunnen denken of spreken. Ook klaagt men soms over een droge mond, en bij hoge doseringen het optreden van een hoge hartslag en algeheel wazig en vaag gevoel. Ook worden hartritmestoornissen genoemd. Sommige forumleden zeggen de dag erna of langer nog gevoelens van draaierigheid, sufheid of duizeligheid te ervaren, evenals moeite met het vinden van balans. Een katergevoel de dag erop zou uitblijven. Bij veelvuldig gebruik zou slapeloosheid optreden. Een enkele keer wordt gemeld dat men is 'outgegaan' na gebruik van methoxetamine.

4-Fluoramfetamine (4-FA)

4-Fluoramfetamine (4-FA) 4-Fluoramfetamine is meestal te koop als een wit poeder, maar is ook in tabletvorm verkrijgbaar. Het middel verscheen in 2007 voor het eerst op de Nederlandse drugsmarkt. 4-Fluoramfetamine wordt ook wel 4-FA, 4-FMP, 4-Flava, of Flux genoemd. Sinds februari 2005 wordt over dit middel op de fora gediscussieerd, als eerste op het DHP-forum. 4-FA staat sinds 25 mei 2017 op lijst I van de Opiumwet; handel, productie en bezit van deze stof is verboden.

Wijze van gebruik
De 4-FA poeders kunnen worden gesnoven, maar dit lijkt weinig voor te komen omdat dit zeer pijnlijk is. Daarom wordt 4-fluoramfetamine meestal oraal ingenomen; het poeder wordt verpakt in een vloeitje en met wat vloeistof ingeslikt (bommetje), sommigen doen het poeder in een capsule en slikken die vervolgens in. Andere forumleden mengen het poeder met een drankje.

Dosering
Voor 4-fluoramfetamine wordt vaak een dosering van tussen de 75 en 150 mg genoemd, maar dit is sterk afhankelijk van de persoon. Doseringen boven de 150 mg worden als hoog ervaren en worden ontraden, zeker voor wat betreft onervaren gebruikers. Sommige forumleden melden bij doseringen onder de 50 mg al effect te ervaren.

Werkingsduur
Bij oraal gebruik treden de eerste effecten van 4-FA na ongeveer 30 minuten op. Na anderhalf tot twee uur zijn de volledige effecten merkbaar; deze kunnen vier tot zes uur aanhouden. De na-effecten houden nog lang aan, zo'n drie tot zes uur. Zelfs de volgende dag kunnen nog na-effecten optreden. De werkingsduur en het ervaren van na-effecten lijken per persoon sterk te verschillen.

Setting
4-Fluoramfetamine wordt veel voorafgaand aan, of tijdens, het uitgaan gebruikt, dit vooral vanwege de oppeppende werking. Ook thuisgebruik komt voor.

Beoogde effecten
Veel door forumleden genoemde gewenste effecten zijn de lange werkingsduur, het energieke en euforische gevoel, het scherp en helder kunnen denken, en het zelfverzekerde gevoel dat de gebruiker ervaart. Veel gebruikers voelen een sterke behoefte om met anderen te communiceren en te bewegen. 4-Fluoramfetamine werkt vooral stimulerend en heeft een licht eufoor gevoel, dat als minder sterk en overheersend ervaren wordt dan bij gebruik van ecstasytabletten of MDMA-poeder. Ook vinden sommige forumleden de relatief milde effecten aangenaam: wel aanwezig, niet overheersend, waardoor ze het gevoel hebben alles nog onder controle te hebben.

Ongewenste effecten
Ongewenste effecten die genoemd worden zijn de lang aanhoudende na-effecten waardoor men niet of nauwelijks kan slapen. Sommige gebruikers voelen zich daags na gebruik katerig. Gebruik leidt tot sterk vergrootte pupillen, het is duidelijk zichtbaar wanneer men onder invloed is. Ook wordt soms craving genoemd, het sterke verlangen om opnieuw te gebruiken (bijnemen). Snuiven is zeer pijnlijk.

De laatste tijd worden er steeds vaker incidenten gemeld na gebruik van 4-FA. Klachten die hiermee gemoeid gaan zijn onder meer hoge bloeddruk en (extreme) hoofdpijn. Er zijn zelfs hersenbloedingen gemeld na gebruik van 4-FA, en vermoedelijk zijn er ook enkele mensen overleden na gebruik van deze stof. Nader onderzoek loopt om hierover uitsluitsel te geven.

De informatie op deze website is samengesteld en wordt gebruikt door het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) van het Trimbos-instituut. Het DIMS, noch het Trimbos-instituut, is echter aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.