meldpunt nieuwe drugs


Over het aanleveren
* NPS mogen per post worden verstuurd. Dat geldt niet voor stoffen die onder de Opiumwet vallen (mephedrone en 4-methylamfetamine mogen dus niet via de post verstuurd worden). Deze stoffen kunnen wel worden aangeleverd via de testcentra (voor adressen en voorwaarden zie www.drugs-test.nl).

* De meeste NPS verschijnen in poedervorm. Neem een voldoende hoeveelheid van het middel (minimaal 0,2 g) en verpak dit zorgvuldig in een buisje, ponypack of afsluitbaar zakje. Verpak het zodanig dat er geen poeder kan vrijkomen. Verpak het sample in een envelop, sluit deze goed af en stuur de envelop naar:
Trimbos-instituut
tav DIMS
ovv MND
Postbus 725
3500 AS UTRECHT

* Voor NPS in pilvorm of als blotter geldt dat de gehele pil of blotter moet worden opgestuurd om te laten analyseren. Zorg bij vloeistoffen voor 3 tot 5ml en verpak dit in een daarvoor geschikte verpakking zoals een afsluitbaar buisje of flesje.

* Hou rekening met het op tijd versturen van het sample. Samples ontvangen vóór of in het weekend worden maandagmiddag naar het lab verstuurd. De uitslag volgt dan op dondermiddag of vrijdag van dezelfde week. In de meeste gevallen zit er dus een week tussen. Samples die na het weekend worden ontvangen worden pas een week later naar het lab ter analyse opgestuurd. Er gaat dan langere tijd overheen voor de uitslag bekend is.

* De ingeleverde samples worden na analyse door het laboratorium vernietigd. Na opsturen kan er dus geen aanspraak meer op gemaakt worden.

De informatie op deze website is samengesteld en wordt gebruikt door het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) van het Trimbos-instituut. Het DIMS, noch het Trimbos-instituut, is echter aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.